Grön IT

Vad är refurbished?

Refurbished

Som IT Distributör vill Fourcom gärna bidra till en grönare och mera hållbar framtid.

Därför har vi valt ett nära samarbete med branchens bästa och största inom återanvänd IT. Tillsammans med T1A ger vi er möjligheten att handla & sälja IT med rent samvete. Köper du Fourcoms refurbished hjälper du till med att skona miljön för onödigt avfall. T1A tar inte bara hand om det som går att återsäljas, de ser även till att övrigt avfall sorteras och återvinns på ett korrekt sätt.

En Grönare Framtid

Det ger mening, inte bara för dig som vill göra något för att förbättra miljön, Det ger mening, inte bara för dig som vill göra något för att förbättra miljön, utan även för dem som gärna vill spara några slantar.

När du köper återanvänd IT får du riktigt fina kvalitetsprodukter till en bråkdel av vad de kostar som nya. Det ger även dig som förhandlare möjliheten att erbjuda ett alternativ till de modeller som alla andra säljer.

Varför?

Det blir idag producerat ca 100 miljoner datorer om året på världsplan och mer än 1 miljard datorer har producerats sedan 1975. Inom EU leder detta till över 8,7 miljoner ton elektronikavfall om året, bara ca 2,1 miljon ton blir insamlat och återvinns via ett kontrollerat system.

Övrigt avfall antar man hamnar på olämpliga ställen, var det kan läcka ut skadliga kemikalier och skada miljön.

Normal
Tons CO2 100%
Refurbished
Tons CO2 30%
Ton CO2 sparat om året
0

Fördelarna

Fördelen med att köpa refurbished är först och främst att du är med och skonar miljön. Därefter finns det pengar att spara för dina kunder och pengar att tjäna för dig.

Dessutom breddar det ditt sortiment och ger dina kunder en dimension mer att välja ifrån. Refurbished kan vara för alla. Det är rätt i tiden och det är framtiden. Känner du dig intresserad men har fler frågor? Ta kontakt med oss idag och få hjälp med de sista pusselbitarna.